Paste your Google Webmaster Tools verification code here
0612166796
info@e2emPower.com

Column

Netwerken werkt echt!

Netwerken werkt echt

Dat doet het licht uit!

Energievastgoed Link

Het houdt maar niet op. De overheid geeft aan dat we weer verder moeten bezuinigen. In de praktijk komt het maar al te vaak neer op lastenverhoging. Zeg nou zelf: hoe vaak per week controleer je nu je bankrekening of er nog wel voldoende overblijft?

Energieverbruik

Mensen weten het niet meer. Waar valt nog op te bezuinigen? En dat kan komen doordat men niet weet wat er nog mogelijk is. Energieverbruik is zo’n item. Hoe vaak controleert U het verbruik? 1x per dag, per week of eens in de maand? Verschillende onderzoeken tonen aan dat gemiddeld meer dan 20 procent van energieverbruik thuis niet nuttig of nodig is. Dat is al gauw meer dan 500 Euro per jaar. Voor kantoren is bekend dat 40% van het verbruik buiten kantoortijd is. En dat komt zeker niet alleen van de schoonmaakploeg of de computerschermen die aan blijven staan. Zie ook het onderzoek dat het bedrijfsleven in Nederland minimaal 500 miljoen euro laat liggen

Verlichting

In feite ligt het geld dus voor het oprapen! In een groot aantal gevallen zijn de investeringen hiervoor zelfs klein of zelfs nihil. Maar hoe maak je de massa hier bewust van? Maar vooral hoe maak je mensen enthousiast om dit geld ook niet uit te geven.
Een simpel voorbeeld hiervan is verlichting. Overschakelen naar LED kan tot meer dan 90 procent (!) energie besparen. Toch worden legio argumenten opgevoerd om niet volledig over te stappen, zoals: de aanschafprijs, verkeerd licht; weinig vertrouwen over de levensduur; niet goed voor mijn andere apparaten, etc. etc. Terwijl er nu toch voldoende ‘bewijs’ is dat het wel werkt, zie bijvoorbeeld ‘Wat is een goede LED-lamp?’

Energiebesparing

Zelf ervaar ik dit ook: Schroef gewoon ongemerkt bij de klant een LED lamp in één van zijn armaturen en vraag hem dan welke dat is. In veel gevallen wijst hij de verkeerde aan. En als je dan met een verbruiksmeter laat zien dat dit inderdaad minder dan 10 procent is in vergelijking met zijn gloeilamp kun je hem soms nog maar moeilijk overtuigen. Zelfs als je het visueel maakt door bij een LED lamp 1 Euro neer te leggen voor energiekosten in de maand ten opzichte van een stapel van 15 euro’s bij een halogeen spotje. Op de één of andere manier dringt het vaak niet echt door. De reacties zijn vaak in de trant van: Dus nu kan je gerust 10 lampen meer laten branden voor hetzelfde geld? Of: Nu hoef je het licht helemaal niet meer uit te doen!

Stem mee voor 1 Miljoen zonnedaken in Nederland!

Teken nu de petitie! [link]

De zon is een fantastische, concurrerende bron van schone energie.

Daarom willen Natuur & Milieu en de ASN Bank 1 miljoen daken met zonnepanelen in 2020. Dat kan alleen als de overheid een consequent beleid voert. Ongelijke behandeling in de energiebelasting, wisselende subsidiemogelijkheden en dreigende importheffingen creëren onzekerheid in de markt.

zonnepanelen

Ook e2emPower heeft daarom de petitie getekend voor 1 miljoen zonnedaken!

Wij vragen minister Kamp van economische zaken: 

Zorg voor zekerheid

Voer een consequent beleid en geef duidelijkheid over de energiebelasting, subsidies en het terugleveren van energie, ook voor de lange termijn. Alleen zo ontstaat de zekerheid dat een investering in zonnepanelen kan worden terugverdiend.

Vrijstelling van energiebelasting voor alle zonnestroom die consumenten zelf opwekken

Iedereen moet kunnen profiteren van de zon, ook mensen die geen eigen dak hebben. Ook als zonnepanelen op een ander dak staan, moet de opgewekte stroom vrijgesteld zijn van energiebelasting, net als bij panelen op het eigen dak.

Zorg dat iedereen mee kan doen

Stimuleer dat mensen samen zonne-energie gaan opwekken in hun eigen buurt. Neem belemmeringen hiervoor weg. Want samen energie opwekken levert driedubbel rendement: milieuwinst, bewustwording en nieuwe contacten tussen mensen in de buurt.

Meer informatie over zonne-energie, energiebelasting, importheffing en samen zonne-energie opwekken in zoncoöperaties vind je hier

Ongeoorloofde staatssteun?

Lees volledig artikel op gepubliceerde website van EnergieBusiness

http://www.energiebusiness.nl/2013/05/21/opinie-eu-past-ongeoorloofde-staatssteun-toe/

[Oss – 21 mei] Op een groot aantal gebieden voltrekken zich op dit moment grote veranderingen met een diepe impact. Opeenstapeling van informatie over crisissen, wel of niet gestaafd met feiten en eigen ondervindingen, geven dit aan. Organisaties en individuen worden gedwongen zich hieraan aan te passen; Een weg te vinden in de nieuwe werkelijkheid en een manier hoe hier mee om te gaan. Meer en meer wordt onze afhankelijkheid van grote instituten en gevestigde werkwijzen duidelijk. Zo merken we dat aan banken als we niet kunnen pinnen; internet is de bron van informatie en bedrijvigheid. Zonder dat lijkt het wel of we niet verder kunnen.

‘Consuminderen’

De massa pikt het echter niet meer, en de consument gaat noodgedwongen op zoek naar de werkelijke nut en noodzaak van elke activiteit en dienst. Meer en meer krijgt de wil naar meer zelfbeschikking de overhand. Zoals bijvoorbeeld weer zelf verbouwen. Andere vormen van inkomen; Het Nieuwe Werken. Het ontstaan van ruilwinkels voor 2e hands goederen, etc. Consuminderen in plaats van meer.

Opslag Duurzame Energie

Energie is zo’n vorm van afhankelijkheid. De macht en geldstroom gaat naar een steeds kleiner groepje mensen en bedrijven. Vele Nederlandse energiemaatschappijen van weleer zijn overgenomen door buitenlandse maatschappijen. Als reden wordt vaak de noodzakelijke schaalvergroting genoemd. Echter de burger en het MKB zien daar weinig van terug in hun energierekening. Die wordt alleen maar hoger. Niet in de laatste plaats omdat de overheid ook een flinke greep uit die portemonnee van die burger en die kleine ondernemer doet. Allerlei heffingen en belastingen zoals energiebelasting, BTW en – nieuw per 2013 – de ODE. Deze Opslag Duurzame Energie is niet bedoeld om daadwerkelijk energie op te slaan, maar een ordinaire lastenverzwaring om de Europese taakstelling voor duurzaamheid mee te betalen.

Zonnepanelen

Er zijn aan de andere kant verschillende stimuli om zelf energie op te gaan wekken. Door schaalvergroting met name in Azië zijn bijvoorbeeld zonnepanelen vorig jaar aanzienlijk goedkoper geworden. Terugverdientijden van minder dan 5 jaar worden haalbaar. ‘Grid parity’ komt weer in beeld; dat wil zeggen dat de prijs van zelf stroom opwekken even duur of zelfs goedkoper dreigt te worden dan ‘grijze’-stroom.

Energiebelasting

En dan zie je dat de gevestigde orde ingrijpt. Gesteund door de overheid. Ongeoorloofde staatssteun wordt aangewend om de prijzen van zonnepanelen weer omhoog te laten stijgen. Energiekosten mogen blijkbaar niet goedkoper worden. Investeringen op onze eigen bestaande en nieuwe kolencentrales zijn nog niet terugverdiend. En die centrales kunnen we toch niet stil laten staan? Ook de overheid kan de inkomsten van energiebelasting niet missen in deze tijd. Neem de aanpassing van de elektriciteitswet. Deze aangepaste wetgeving zou energie corporaties in staat moeten stellen zelf energie op te wekken voor en door de leden. Invoering van deze wetgeving laat echter lang op zich wachten.

Energieverslindende auto’s

Onze duurzame economie is niet gebaat bij importheffingen voor zonnepanelen uit China. Potentiële kopers worden ontmoedigd. Diezelfde overheid vindt het wel raar dat de Chinese overheid nu hoge importheffingen overweegt op dure, luxe en energieverslindende auto’s uit de Europese Unie. Hadden we hier onlangs in verschillende landen niet te maken met staatssteun tijdens de crisis om de Europese autofabrieken draaiende te houden?

Ik vraag me openlijk af of de overheid wel meer duurzaamheid wil.

Hebben we wel een energie probleem?

Lees mijn laatste column op Energie Vastgoed (meer…)