Paste your Google Webmaster Tools verification code here
0612166796
info@e2emPower.com

Particulier

Oefenen voor een andere tijd

Dat is het thema van de informatiemarkt met workshops en lezingen a.s. zondag 25 mei bij de Bibliotheek Oss van 12:00 tot 17:00

Energie is zo’n onderwerp. Ondanks de ‘schaalvergroting’ van grote energiereuzen blijft de energie rekening maar door stijgen. Mensen begrijpen het niet meer: Waar vloeit mijn energie (en kosten) nu daadwerkelijk naar toe?

En kan ik daar niets aan doen?

Ja, dat kan heel goed. 

Maar dan moet je wel inzicht hebben in verbruik. Hiermee kun je veel bewuster keuzes maken. Of anders gezegd: geld overhouden aan je energie rekening. Geld dat je kunt gebruiken voor andere leukere dingen.

e2emPower is blij aanwezig te zijn. Zowel met een eigen stand als ook met het geven van workshops.

Voor het volledige programma zie deze link

Kom ook en graag tot ziens!

14-Bibliotheek Oss-programma 25 mei 2014-def_LR

Oefenenvooranderetijd

Waar is uw energie?

Op zaterdag 19 april was e2emPower bij Energiebeurs Onder d’n Plag in Demen.

Kracht van de Polder is ook weten waar je energie (en kosten!) naar toe vloeien.

Het was mooi om dit thema samen met andere vormen van zelf duurzaam energie opwekken en elektrisch vervoer te mogen demonstreren. Samen met bijvoorbeeld de Stella; de eerste volledige gezinsauto op zonnestroom. Ontwikkeld door studenten TU Eindhoven waarmee o.a. de eerste prijs is gewonnen in de Solar Challenge 2013 te Australië. 

Meer weten: Pak die energie en neem nu contact op!

2014-04-19 10.38.562014-04-18 22.41.072014-04-19 10.33.542014-04-19 09.54.25

e2emPower op evenement Leven & Wonen

Samen met de roadshow ‘Samen Duurzaam Verder’ staat e2emPower op het evenement ‘Leven & Wonen’ dat gehouden wordt van 13 t/m 15 december 2013 in en bij de evenementen hal in Venray.

Met een boodschap ‘Waar is uw Energie?‘ willen we met name de belangstelling opwekken dat er een keuze is op het gebied van energieverbruik. Dat begint met te weten waar de energie verbruikt wordt. Of dit nu is via een Quick Scan Energie, of door middel van het leveren van producten en (meet)diensten kan men ‘ontzorgd worden’ of zelf aan de ontdekkingstocht beginnen.

Ervaring is nu dat in de meeste gevallen meer dan 40% (!) van het energieverbruik nutteloos is. En dat is jammer van het geld wat daar mee gemoeid is. Door de band genomen is dit meer dan 1.000 euro die veel nuttiger gebruikt kan worden.

Meer weten?

Kom dan ook naar het evenement of neem contact op via ons algemene email adres of telefoonnummer.

2013-12-13 14.53.202013-12-13 14.22.06

Kom zaterdag 14 september naar Nistelrode

 

 

Op zaterdag 14 september gaat de Roadshow naar de gemeente Bernheze en wel naar NISTELRODE.

Deze dag wordt in nauwe samenwerking met de gemeente Bernheze georganiseerd. Aanwezig zijn lokale en regionale ondernemingen.

Wilt u alles weten over duurzaam wonen – werken en mobiliteit? kom dan naar deze roadshow. Wij zijn er samen met : Safilight, Architecten Buro Otto, Eco-Tap laadpalen, Langenhuizen glas, Vereniging Strobouw, NPS-Plafond renovatie, Pluimers Isolatie, Ruijs IDEAS, Molle Kozijnen, M.v.Pinxteren Kunstof industrie, Jos van Boxtel groep, Devention (solarbel), BECO (Bernhezer energie cooperatie), Eco Dome zonnepanelen en natuurlijk ook e2emPower (energie management thuis en voor bedrijven)

Logo samenduurzaamverder

e2emPower aanwezig

Weer een ‘Prosumer’ erbij door e2emPower!

Op woensdag 4 september is bijgaande installatie opgeleverd te Bernheze.

Met 10 panelen van elk 250Wpiek en een Kaco Powador omvormer. Goed voor minimaal 2.200 kWh per jaar. En met een compleet energie meetsysteem kan zowel de energiebalans van de woning bekeken worden, alsmede de productie van zonne energie systeem en verbruik per aangesloten apparaat.

Meer weten: Pak die energie en neem vrijblijvend contact op!

Installatie 4 sept 2013

Slimme domme meter

Vrijdag 23 augustus is onze oude draaistroommeter vervangen door een slimme meter

Het viel niet mee om afscheid te nemen van zo’n hard terugdraaiende meter.

Nu zien we enkel negatieve waardes voor het stroomverbruik.

Negatief dan in een positieve zin, want het is een nuttige opbrengst voor ons pand.

Slimme negatieve meter 27 aug

Subsidiepot zonnepanelen voor particulieren bijna leeg

Wacht niet meer te lang als u overweegt zonnepanelen aan te schaffen.

De subsidiepot voor particulieren van 50 Mio Euro raakt bijna leeg.

Het is nog onduidelijk of er een vervolg komt.

Einde budget in zicht

Het einde van het subsidiebudget is in zicht. Het zou te zijner tijd kunnen dat u subsidie aanvraagt, maar hiervoor geen budget meer beschikbaar is.

  • Begin juni 2013 was er nog meer dan 10Mio Euro beschikbaar.
  • Per 12 juli 2013 nog maar 6,6 Mio Euro
  • En per 25 juli 2013 iets minder dan 3,4 Mio Euro subsidie in de pot.

Voor meer informatie en aanvragen: Link

zonnepanelen

Neem daarom nu contact op voor meer voor een goed voorstel!

 

e2emPower op InterSolar 2013 – München

 Van 19 t/m 21 juni werd de jaarlijkse Intersolar beurs gehouden te München. 

e2emPower was aanwezig om zich op de hoogte te stellen van de laatste noviteiten.

Daarnaast is intensief gesproken met diverse internationale spelers over de huidige ontwikkelingen op de Europese markt voor zonnepanelen. Er was o.a. veel aandacht voor de gevolgen van EU onderzoek naar ongeoorloofde staatssteun in China.

Intersolar

Foto midden: rechts aan tafel Jaap Pannekoek van e2emPower in gesprek met exposant

 

 

Stem mee voor 1 Miljoen zonnedaken in Nederland!

Teken nu de petitie! [link]

De zon is een fantastische, concurrerende bron van schone energie.

Daarom willen Natuur & Milieu en de ASN Bank 1 miljoen daken met zonnepanelen in 2020. Dat kan alleen als de overheid een consequent beleid voert. Ongelijke behandeling in de energiebelasting, wisselende subsidiemogelijkheden en dreigende importheffingen creëren onzekerheid in de markt.

zonnepanelen

Ook e2emPower heeft daarom de petitie getekend voor 1 miljoen zonnedaken!

Wij vragen minister Kamp van economische zaken: 

Zorg voor zekerheid

Voer een consequent beleid en geef duidelijkheid over de energiebelasting, subsidies en het terugleveren van energie, ook voor de lange termijn. Alleen zo ontstaat de zekerheid dat een investering in zonnepanelen kan worden terugverdiend.

Vrijstelling van energiebelasting voor alle zonnestroom die consumenten zelf opwekken

Iedereen moet kunnen profiteren van de zon, ook mensen die geen eigen dak hebben. Ook als zonnepanelen op een ander dak staan, moet de opgewekte stroom vrijgesteld zijn van energiebelasting, net als bij panelen op het eigen dak.

Zorg dat iedereen mee kan doen

Stimuleer dat mensen samen zonne-energie gaan opwekken in hun eigen buurt. Neem belemmeringen hiervoor weg. Want samen energie opwekken levert driedubbel rendement: milieuwinst, bewustwording en nieuwe contacten tussen mensen in de buurt.

Meer informatie over zonne-energie, energiebelasting, importheffing en samen zonne-energie opwekken in zoncoöperaties vind je hier

Energie-Ontdek-Koffer©

Op Energieke en speelse wijze op ontdekking gaan in de eigen omgeving

Geeft een duidelijke bijdrage aan een beter Energie bewust zijn

De Energie-Ontdek-Koffer©

Zie waar U energie (en geld) naar toevloeit.

Bedoeld voor:

  • Woning- en energie co-operaties

  • Verenigingen

  • Scholen

  • Organisaties en bedrijven

  • Maar ook voor Particulieren

Indien gewenst kan aanvullende uitleg en coaching tot energieverbruik en optimalisatie verzorgd worden.

Afhankelijk van doel instructie is de inhoud in overleg aan te passen.

Neem contact op voor meer informatie of een demonstratie