Energie: Cool en Sexy!

Door Jaap Pannekoek op Energie & Vastgoed — Waar kunnen we in deze tijd nog trots op zijn? Het zijn moeilijke tijden en het valt niet altijd mee om de broekriem weer eens iets verder aan te trekken. Soms zitten er af en toe wel leuke elementen aan dit ‘consuminderen’. Zo krijg ik altijd een glimlach om de mond bij de radioreclame: “Van een X5 naar lijn 5”.

Maar er zijn ook van die gebeurtenissen waar we allen even trots op kunnen zijn. Wie had er ooit van Sauwerd gehoord? Maar toen Ranomi Kromowidjojo de medailles aan het bijeenrapen was, was deze plaats even het middelpunt van Nederland. Niet alleen in deze Groningse plaats, maar wat waren we allemaal trots om Nederlander te zijn. Of bij “The Flying Dutchman” Epke Zonderland, die zo’n knappe prestatie op de rekstok neerzette. Daarna raken deze sporten weer wat in de vergetelheid bij het grote publiek.

Cool en sexy

Hiermede kan iets even “in” oftewel cool en sexy zijn. Een aantal weken verder en het is niet meer het gesprek moment van de dag. Zo zijn er ook van die elementen die blijkbaar nooit opvallen, laat staan de moeite waard zijn om mee te pronken op het behaalde resultaat. Eén daarvan is onze energienota. Of dat nu die van thuis is, of die van het bedrijf of organisatie waar we actief zijn. Als je hem al onder ogen krijgt is het gebeurd en moet je gewoon betalen. De meesten staan dan – zeker in deze dagen – even een aantal weken weer stijf, en slaat aan het energie besparen. Maar zoals bij de meesten ebt ook deze activiteiten snel weer weg en raakt in de vergetelheid.

Trias energetica

Wat te doen om het een ‘hot topic’ te maken? Niet als een modeverschijnsel of als ‘geite wollen-sokken’ verhaal om meteen naar een typering te verwijzen. Maar als bittere noodzaak. Zo werd in 1996 al door o.a. Kees Duijvestein de drie-stappen strategie (Trias Energetica) neergelegd om bewust met energie om te gaan in zowel bestaande als nieuwe gebouwen.
De kern is nog steeds, of juist meer en meer, actueel:

  1. Beperk het energieverbruik of met andere woorden: Gebruik de energie die je nodig hebt. En niets meer.
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame en hernieuwbare bronnen. Bijvoorbeeld installeer zonnepanelen, zonneboilers of maak gebruik van aardwarmte. Er zijn legio mogelijkheden die nu kosteneffectief worden.
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van bestaande bronnen, zoals je huidige gebouwen en gebruik van fossiele brandstoffen. Je hebt immers geïnvesteerd in deze objecten en wil wel je maximale rendement eruit halen.

Maximaal scoren

Met bovengenoemde stappen kun je mijns inziens maximaal scoren op dit moment en aan jezelf en anderen laten zien dat je het meent met duurzaamheid en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Het wordt dan tevens leuk. Zelf heb ik in 2003 al een aantal zonnepanelen op mijn dak geplaatst. Het kostenaspect ben ik al lang vergeten en moet ik altijd weer uit mijn archieven tevoorschijn halen als iemand er naar vraagt. Het moment dat ik voor het eerst mijn elektriciteitsmeter zag terugdraaien echter niet: “Als een klein jongetje van zes jaar die voor het eerst zijn speelgoedtrein ziet rondrijden!”

Energiecoöperaties

Het is duidelijk dat energie nu erg in de belangstelling staat. Niet alleen door het nieuwe regeerakkoord dat decentrale energieopwekking promoot of zelfs op termijn wil gaan afdwingen. Maar ook door de vele andere maatschappelijke bewegingen. Bijvoorbeeld het aantal energiecoöperaties neemt nog elke dag toe. Volgens mij zijn er al meer dan 75 actief in Nederland. Sommigen zijn nog in oprichting. Anderen zijn al zeer succesvol (Texel), of bestaan al 25 jaar zoals De Zaanse Energie Ko-öperatie.

Zo kan iedereen op eigen wijze, naar draagkracht en naar behoefte, invulling geven aan de energie transitie die nu in een stroomversnelling lijkt te komen.

Of met andere woorden het wordt “Cool en Slim Energie eXploiteren byYou”.