Hebben we wel een energie probleem?

Lees mijn laatste column op [button href=”” target=”” css_classes=”e.g. button_hilite button_pale sm_button”]Energie Vastgoed[/button]

Komt een man bij de Apple Store: Mag ik de iPhone 6 zien? De verkoper: maar wij hebben helemaal geen iPhone 6!

De meneer weer: Een iPhone 7 dan? Of de iPhone 5S. Ook niet? Hoe kan dat nu? Het is toch al weer bijna zes maanden geleden dat de iPhone 5 op de markt is gebracht? En ik wil niet achterblijven bij de rest van de maatschappij.…

Wegwerpmaatschappij

Ik merk in mijn omgeving steeds meer een afkeer tegen de huidige wegwerpmaatschappij. De anekdote hierboven is een goed voorbeeld hiervan. Want wat doen we met onze laatste en voorlaatste iPhone’s? Deze wordt of doorgegeven aan je kleine neefje – want je zoon wil er niet mee lopen; die moet ook het nieuwste model hebben. Of hij belandt gewoon in de keukenla.

Stad als goudmijn

De roep om onze grondstoffen beter te benutten wordt steeds luider. Nieuwe modewoorden ontstaan zoals Urban Farming (oftewel stadsboerderijen) en Urban Mining (oftewel grondstoffen terugwinnen uit onze vuilnisbergen). De stad wordt hiermee een goudmijn. De strekking is terug te keren naar een circulaire economie. Want zo ging het vroeger ook al. Niets werd weggegooid en er werd zoveel mogelijk hergebruikt. En daarmee wordt je keukenla een goudmijn.

Geen energietekort

Wat heeft dit nu te maken met energie? Alles en niets. Ten eerste hebben we helemaal geen energietekort. Het is in overvloed aanwezig en er gaat in feite niets verloren. Het is de transitie van primaire bronnen naar nuttige energie die steeds duurder wordt. En daar wringt de schoen, want de gewone verbruiker betaalt een steeds hogere prijs voor de traditionele wijze van bruikbare energie opwekken. Of dit nu benzine, gas of elektrische stroom is.

Lokale energieproductie

Er is in onze maatschappij een beweging gaande die de energie weer in eigen hand willen nemen en deze lokaal willen produceren, hetzij individueel of in collectief verband. Bij voorkeur met hernieuwbare bronnen zoals de zon, wind of aardwarmte die in overvloed en vrijelijk aanwezig is. De overheden stimuleren dit aan de ene kant want ook zij hebben doelstellingen om het leefklimaat te verhogen.

Opslag Duurzame Energie

Aan de andere kant moeten de kosten voor diezelfde overheid wel in de hand gehouden worden. Zo betaalt iedereen vanaf 2013 mee aan de stimulering van duurzame energie in de vorm van een additionele Opslag Duurzame Energie op zijn energieverbruik. Deze komt net als de huidige energiebelasting boven op de energierekening. Ook hier geldt dat een particulier of klein zakelijk een fors hoger tarief heeft dan de echte grootverbruikers. Verschillende argumenten liggen hieraan ten grondslag. De meest gebruikte economisch om zodoende de concurrentiepositie van grote bedrijven niet te ondermijnen ten opzichte van het buitenland. Je kunt hierover een flink debatteren, maar het heeft wel tot gevolg dat de impuls tot overgaan naar duurzame energie uit kostenoogpunt vooral bij de kleinere verbruikers komt te liggen.

Eigen energieopwekking

Mijn advies is daarom om vooral nu te starten met je eigen energieopwekking, te beginnen in je eigen buurt. Bij investering kun je op dit moment volop gebruik maken van de huidige subsidies en stimuleringsmaatregelen. Daarna vermijd je alle additionele belastingen op verbruik die je nu moet betalen als je van derden je energie afneemt. Ergens in de tijd gaat dit natuurlijk wel mis, want als iedereen zelf zijn eigen energie opwekt dan zal de Staat de ruime inkomsten van energiebelasting, toeslag duurzame energie en de BTW niet kunnen missen.

Wil je deze voordelen pakken dan moet je vooral nu starten, of uitbreiden door meer energie zelf op te gaan wekken.

Je bent een dief van je eigen portemonnee als je dit nu niet doet!