Ongeoorloofde staatssteun?

Lees volledig artikel op gepubliceerde website van EnergieBusiness

http://www.energiebusiness.nl/2013/05/21/opinie-eu-past-ongeoorloofde-staatssteun-toe/

[Oss – 21 mei] Op een groot aantal gebieden voltrekken zich op dit moment grote veranderingen met een diepe impact. Opeenstapeling van informatie over crisissen, wel of niet gestaafd met feiten en eigen ondervindingen, geven dit aan. Organisaties en individuen worden gedwongen zich hieraan aan te passen; Een weg te vinden in de nieuwe werkelijkheid en een manier hoe hier mee om te gaan. Meer en meer wordt onze afhankelijkheid van grote instituten en gevestigde werkwijzen duidelijk. Zo merken we dat aan banken als we niet kunnen pinnen; internet is de bron van informatie en bedrijvigheid. Zonder dat lijkt het wel of we niet verder kunnen.

‘Consuminderen’

De massa pikt het echter niet meer, en de consument gaat noodgedwongen op zoek naar de werkelijke nut en noodzaak van elke activiteit en dienst. Meer en meer krijgt de wil naar meer zelfbeschikking de overhand. Zoals bijvoorbeeld weer zelf verbouwen. Andere vormen van inkomen; Het Nieuwe Werken. Het ontstaan van ruilwinkels voor 2e hands goederen, etc. Consuminderen in plaats van meer.

Opslag Duurzame Energie

Energie is zo’n vorm van afhankelijkheid. De macht en geldstroom gaat naar een steeds kleiner groepje mensen en bedrijven. Vele Nederlandse energiemaatschappijen van weleer zijn overgenomen door buitenlandse maatschappijen. Als reden wordt vaak de noodzakelijke schaalvergroting genoemd. Echter de burger en het MKB zien daar weinig van terug in hun energierekening. Die wordt alleen maar hoger. Niet in de laatste plaats omdat de overheid ook een flinke greep uit die portemonnee van die burger en die kleine ondernemer doet. Allerlei heffingen en belastingen zoals energiebelasting, BTW en – nieuw per 2013 – de ODE. Deze Opslag Duurzame Energie is niet bedoeld om daadwerkelijk energie op te slaan, maar een ordinaire lastenverzwaring om de Europese taakstelling voor duurzaamheid mee te betalen.

Zonnepanelen

Er zijn aan de andere kant verschillende stimuli om zelf energie op te gaan wekken. Door schaalvergroting met name in Azië zijn bijvoorbeeld zonnepanelen vorig jaar aanzienlijk goedkoper geworden. Terugverdientijden van minder dan 5 jaar worden haalbaar. ‘Grid parity’ komt weer in beeld; dat wil zeggen dat de prijs van zelf stroom opwekken even duur of zelfs goedkoper dreigt te worden dan ‘grijze’-stroom.

Energiebelasting

En dan zie je dat de gevestigde orde ingrijpt. Gesteund door de overheid. Ongeoorloofde staatssteun wordt aangewend om de prijzen van zonnepanelen weer omhoog te laten stijgen. Energiekosten mogen blijkbaar niet goedkoper worden. Investeringen op onze eigen bestaande en nieuwe kolencentrales zijn nog niet terugverdiend. En die centrales kunnen we toch niet stil laten staan? Ook de overheid kan de inkomsten van energiebelasting niet missen in deze tijd. Neem de aanpassing van de elektriciteitswet. Deze aangepaste wetgeving zou energie corporaties in staat moeten stellen zelf energie op te wekken voor en door de leden. Invoering van deze wetgeving laat echter lang op zich wachten.

Energieverslindende auto’s

Onze duurzame economie is niet gebaat bij importheffingen voor zonnepanelen uit China. Potentiële kopers worden ontmoedigd. Diezelfde overheid vindt het wel raar dat de Chinese overheid nu hoge importheffingen overweegt op dure, luxe en energieverslindende auto’s uit de Europese Unie. Hadden we hier onlangs in verschillende landen niet te maken met staatssteun tijdens de crisis om de Europese autofabrieken draaiende te houden?

Ik vraag me openlijk af of de overheid wel meer duurzaamheid wil.