Stem mee voor 1 Miljoen zonnedaken in Nederland!

Teken nu de petitie! [link]

De zon is een fantastische, concurrerende bron van schone energie.

Daarom willen Natuur & Milieu en de ASN Bank 1 miljoen daken met zonnepanelen in 2020. Dat kan alleen als de overheid een consequent beleid voert. Ongelijke behandeling in de energiebelasting, wisselende subsidiemogelijkheden en dreigende importheffingen creëren onzekerheid in de markt.

zonnepanelen

Ook e2emPower heeft daarom de petitie getekend voor 1 miljoen zonnedaken!

Wij vragen minister Kamp van economische zaken: 

Zorg voor zekerheid

Voer een consequent beleid en geef duidelijkheid over de energiebelasting, subsidies en het terugleveren van energie, ook voor de lange termijn. Alleen zo ontstaat de zekerheid dat een investering in zonnepanelen kan worden terugverdiend.

Vrijstelling van energiebelasting voor alle zonnestroom die consumenten zelf opwekken

Iedereen moet kunnen profiteren van de zon, ook mensen die geen eigen dak hebben. Ook als zonnepanelen op een ander dak staan, moet de opgewekte stroom vrijgesteld zijn van energiebelasting, net als bij panelen op het eigen dak.

Zorg dat iedereen mee kan doen

Stimuleer dat mensen samen zonne-energie gaan opwekken in hun eigen buurt. Neem belemmeringen hiervoor weg. Want samen energie opwekken levert driedubbel rendement: milieuwinst, bewustwording en nieuwe contacten tussen mensen in de buurt.

Meer informatie over zonne-energie, energiebelasting, importheffing en samen zonne-energie opwekken in zoncoöperaties vind je hier